Når du er interesseret i Vækst i Praksis

Idéen

Er at skabe et erhvervsnetværk som er lokalt forankret, og med vægt på at deltagerne er i et fortroligt og samarbejdende miljø. Et miljø som gør det muligt at dele egne oplevelser, få inspiration fra relevante cases og erhverve sig nye kompetencer. Et netværk med mennesker fra øverste ledelseslag i virksomheden, som er indstillet på at dele, lære, afprøve og evaluere på hvordan digitale forretnings-modeller kan supplere eller erstatte, de forretnings-modeller som man bruger i dag.

Målet

Vores overordnede mål er at netværkets arbejde kan bidrage til at danske Små og Mellemstore Virksomheder bliver mere konkurrencedygtige i et mere åbent, foranderligt og globalt marked.

Arrangementer

Vi arbejder på nye spændende arrangementer i hele landet

 

Vil du have et e-VIP arrangement i din by? Vi kommer med talere og du sørger for lokaler! Hør mere her